総務省トップ > 政策 > 地方行財政 > 住民基本台帳等 > Chế độ đăng ký thường trú cơ bản đối với cư dân nước ngoài > Pháp lệnh liên quan đến thẻ đăng ký thường trú cơ bản / thẻ mã số cá nhân

Pháp lệnh liên quan đến thẻ đăng ký thường trú cơ bản / thẻ mã số cá nhân

Từ ngày 8 tháng 7 năm 2013, hệ thống đăng ký thường trú bắt đầu được ứng dụng, cư dân người nước ngoài đã có thể nhận thẻ đăng ký thường trú.

Tuy nhiên, cùng với việc bắt đầu việc phát hành thẻ mã số cá nhân từ tháng 1 năm 2016 thì thẻ đăng ký thường trú đã dừng phát hành từ tháng 12 năm 2015.

Đối với những người đang có thẻ đăng ký thường trú, nếu thời hạn thẻ đăng ký thường trú còn hiệu lực thì vẫn có thể sử dụng cho đến khi nhận được thẻ mã số cá nhân.

※Hệ thống thường trú là hệ thống chung có thể xác minh danh tính và nơi cư trú của cư dân trên toàn quốc đã được kết nối với sổ đăng ký thường trú cơ bản nhằm góp phần cải thiện sự thuận tiện của cư dân và hợp lý hóa hành chính của chính quyền địa phương và quốc gia.

※Về nội dung cụ thể liên quan đến hệ thống thường trú, xin hãy xem tại 「Trang chủ của hệ thống đăng ký thường trú」.

Dành cho cư dân người nước ngoài: Những câu hỏi liên quan đến hệ thống thường trú.PDF

Với những người có thẻ đăng ký thường trú thì cần trả lại thẻ khi được cấp thẻ mã số cá nhân.

Từ tháng 1 năm 2016 trở đi, với những người có thẻ đăng ký thường trú cần phải trả lại thẻ đăng ký thường trú khi nhận được thẻ mã số cá nhân, hãy đem theo khi đến cửa làm thủ tục nhận thẻ mã số cá nhân (khi đó, nếu thẻ thường trú có ảnh thì có thể sử dụng làm giấy tờ xác nhận danh tính để nhận thẻ mã số cá nhân).

Thẻ mã số cá nhân

Theo nguyên tắc có thể nhận thẻ mã số cá nhân tại quận, huyện, thành phố nơi bạn đang sinh sống.

Thẻ mã số cá nhân là thẻ nhựa có gắn chip IC, trên đó được hiển thị tên họ, ngày tháng năm sinh, giới tính, số của tôi (mã số cá nhân) và ảnh mặt cá nhân.

Ngoài việc có thể sử dụng như làm chứng minh thư xác nhận danh tính, còn có thể sử dụng được với rất nhiều dịch vụ như các thủ tục tại tòa thị chính, đơn xin điện tử sử dụng ứng dụng điện tử như là thuế điện tử vv.

Về nội dung cụ thể liên quan tới thẻ mã số cá nhân, xin hãy xem tại 「trang tổng hợp thẻ mã số cá nhânOpen link in a new browser window

※Trong trường hợp đã kéo dài thời hạn lưu trú...
Cần phải thay đổi hạng mục ghi trên mặt của thẻ mã số cá nhân.

Ví dụ những việc đã có thể làm từ ngày 8 tháng 7 năm 2013

  • Ở một số cơ quan hành chính, thủ tục đã được đơn giản hóa như là có thể bỏ bớt việc nộp bản sao của giấy thường chú.
  • Đã có thể xin cấp bản sao giấy thường trú ngay cả khi ở ngoài quận, huyện, thành phố nơi bạn sinh sống.
    (Chú ý) cần phải xuất trình những giấy tờ như thẻ mã số cá nhân hoặc thẻ ngoại kiều.
  • Với những người nhận thẻ thường trú hoặc thẻ mã số cá nhân, có thể nhận được thủ tục nhập cư đặc lệ, và làm thủ tục chuyển ra qua đường bưu điện thì bạn chỉ cần làm thủ tục chuyển địa chỉ 1 lần tại quận, huyện, thành phố nơi chuyển đến.
  • Bằng cách lưu trữ chứng minh thư điện tử vào thẻ thường trú hoặc thẻ mã số cá nhân, bạn có thể đăng ký trên internet những thủ tục hành chính khi cần xác định danh tính cá nhân dựa vào chứng minh thư điện tử.
  • Với những người có thẻ thường trú hoặc thẻ mã số cá nhân, những dịch vụ mà trước đây chỉ được cấp bởi quận, huyện, thành phố thì giờ đây ở một số quận, huyện, thành phố bạn đã có thể nhận các loại giấy tờ chứng minh qua cửa hàng tiện lợi.

Về việc cấp giấy tờ chứng minh tại cửa hàng tiện lợi

Kể từ ngày 10 tháng 6 năm 2014, dịch vụ hướng dẫn đã ngôn ngữ đã được bắt đầu để giải thích về thủ tục cung cấp các giấy tờ chứng minh bằng thiết bị KIOSK trong các cửa hàng tiện lợi.

Ngoài tiếng Nhật, những thông tin thao tác bằng Tiếng Anh, Tiếng Trung (phồn thể, giản thể), tiếng Hàn, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha được hiển thị trên màn hình.

※Những dịch vụ trong bản hướng dẫn này là「Bản sao giấy thường trú」,「Giấy chứng minh hạng mục ghi trong giấy thường trú」,「Giấy chứng minh đăng ký con dấu」.

※Hướng dẫn thao tác màn hình bằng cảm ứng của thiết bị KIOSK có thể hiện thị bằng nhiều ngôn ngữ, nhưng các giấy tờ chứng minh như bản sao giấy thường trú được hiển thị bằng tiếng Nhật.

※Xin vui lòng xác nhận trước với quận, huyện, thành phố nơi bạn sinh sống để biết có dịch vụ cấp các giấy tờ chứng minh tại cửa hàng tiện lợi hay không.

Về dịch vụ cấp tại cửa hàng tiện lợi hãy xem chi tiết tại đâyOpen link in a new browser window

ページトップへ戻る