Chuyển đến, chuyển đi

Theo quy định của「Luật sửa đổi một phần về luật đăng ký thường trú cơ bản」(Luật số 77 năm 2009), từ ngày 9 tháng 7 năm 2012 (Ngày có hiệu lực), người nước ngoài (Lưu ý) cũng là đối tượng của luật đăng ký thường trú cơ bản. Do vậy, người nước ngoài cũng sẽ được cấp「Giấy thường trú」tại các thành phố địa phương đang sinh sống.

(Lưu ý)
「Cư dân trung và dài hạn」đang ở Nhật Bản trung và dài hạn với tình trạng cư trú theo luật kiểm soát nhập cư Nhật Bản (những người được cấp thẻ ngoại kiều. Không bao gồm những người「cư trú tạm thời」và thời gian lưu trú dưới「3 tháng」) và những người vĩnh trú đặc biệt vv... có địa chỉ trong khu vực thành phố địa phương.

Đối với những người mới nhập cảnh vào Nhật Bản

「Người lưu trú trung và dài hạn」mới nhập cảnh vào Nhật Bản theo luật kiểm soát nhập cảnh (những người được cấp thẻ ngoại kiều. Không bao gồm những người「lưu trú ngắn hạn」và thời gian lưu trú dưới「3 tháng」.) cần mang thẻ ngoại kiều (những người chưa được cấp thẻ ngoại kiều tại sân bay vv... thì mang Hộ chiếu) để thực hiện thủ tục nhập cư tại quận huyện thành phố trong 14 ngày kể từ ngày chuyển đến ở.

Lưu ý: Đối với những người sống ở Nhật Bản với gia đình

Đối với những người nước ngoài ở cùng một hộ gia đình nhưng có chủ hộ là người nước ngoài thì khi thực hiện nhập cư vào quận huyện, thành phố cần giấy chứng minh quan hệ với chủ hộ đó như (Giấy chứng nhận kết hôn, giấy khai sinh vv... do cơ quan chính phủ Nhật Bản cấp).

Tuy nhiên, lưu ý giấy tờ chứng minh quan hệ với chủ hộ cần có bản dịch tiếng Nhật.

Đối với những người nước ngoài sống ở Nhật Bản

Trong chế độ đăng ký thường trú cơ bản, người nước ngoài khi chuyển địa chỉ đến quận, huyện, thành phố khác thì cần thực hiện thông báo chuyển đi tại toà thị chính nơi đang sinh sống và làm thủ tục nhập cư tại quận huyện thành phố chuyến đến.

Hãy chú ý

  • Khi thực hiện thủ tục chuyển đi, toà thị chính nơi đang ở sẽ cấp「Giấy chứng nhận chuyển đi」. Sau khi chuyển đến địa chỉ mới cần mang theo「Giấy chứng nhận chuyển đi」để nộp tại toà thị chính quận huyện thành phố mới trong vòng 14 ngày kể từ ngày chuyển đến.
  • Cần thực hiện thủ tục đổi địa chỉ nếu thay đổi địa chỉ trong cùng một quận huyện thành phố.
  • Theo quy định, trường hợp xuất cảnh ra nước ngoài sống cần thực hiện thủ tục chuyển đi tại toà thị chính quận huyện thành phố.
  • Vui lòng mang theo một trong những thẻ ngoại kiều, giấy chứng nhận thường trú đặc biệt (hoặc giấy chứng nhận đăng ký người nước ngoài) khi thông báo chuyển đi hoặc đổi địa chỉ.

ページトップへ戻る