Giấy thường trú

「Bản sao giấy thường trú」 được sử dụng để chứng minh địa chỉ vv.

Hạng mục ghi chép của cư dân nước ngoài đặc biệt

Cũng giống như người Nhật giấy thường trú liên quan tới cư dân nước ngoài, ngoài những mục cơ bản như tên tuổi, ngày tháng năm sinh, giới tính vv, còn có thêm các mục như thông tin bảo hiểm y tế quốc dân hay lương hưu quốc dân.

Ngoài quốc tịch, các hạng mục sau đây được nêu là mục đặc biệt đối với cư dân nước ngoài theo phân loại với những người được cấp giấy thường trú.

(1) Người lưu trú trung và dài hạn
(Người được cấp thẻ ngoại kiều)

 • Người lưu trú trung và dài hạn
 • Tư cách lưu trú ghi trên thẻ ngoại kiều, thời hạn lưu trú, ngày hết hạn lưu trú và mã số thẻ ngoại kiều

(2) Người vĩnh trú đặc biệt

 • Người vĩnh trú đặc biệt
 • Mã số của giấy chứng nhận Người vĩnh trú đặc biệt ghi trên giấy chứng minh người vĩnh trú đặc biệt

(3) Người được cấp phép tị nạn tạm thời hoặc người được phép lưu trú tạm thời

 • Người được cấp phép tị nạn tạm thời hoặc người được cấp phép lưu trú tạm thời
 • Thời gian nhập cảnh (được ghi trên giấy cho phép tị nạn tạn tạm thời) hoặc thời gian lưu trú tạm thời được ghi trên giấy cho phép lưu trú tạm thời

(4) Người sinh đẻ tại Nhật bản hoặc Người bị mất quốc tịch

 • Người trải qua sinh đẻ hoặc người mất quốc tịch

Danh sách các hạng mục trong giấy thường trú liên quan tới cư dân nước ngoài

 1. Họ tên(nếu có tên thường gọi ghi trên giấy thường trú, họ tên và tên thường gọi)
 2. Ngày tháng năm sinh
 3. Giới tính
 4. (Trường hợp là chủ hộ)cần ghi là chủ hộ
  (Trường hợp không phải chủ hộ) tên họ của chủ hộ và quan hệ với chủ hộ
 5. Địa chỉ (trường hợp đã đổi địa chỉ thì cần ghi ngày tháng đổi địa chỉ)
 6. Ngày tháng làm thủ tục chuyển tới và địa chỉ trước đây
 7. Hạng mục liên quan đến tư cách của bảo hiểm y tế quốc dân
 8. Hạng mục liên quan đến tư cách của y tế người cao tuổi giai đoạn cuối
 9. Hạng mục liên quan đến tư cách của bảo hiểm điều dưỡng
 10. Hạng mục liên quan đến tư cách của lương hưu quốc dân
 11. Hạng mục liên quan đến tư cách nhận trợ cấp trẻ em
 12. Hạng mục liên quan đến việc phân phối gạo
 13. Mã số thường trú
 14. Hạng mục khác được quy định theo Pháp lệnh
 15. Quốc tịch-Khu vực
 16. Ngày tháng bắt đầu trở thành cư dân người nước ngoài
 17. Người có tư cách lưu trú trung và dài hạn
 18. Tư cách lưu trú trên thẻ ngoại kiều, thời hạn lưu trú, ngày hết hạn lưu trú, mã số thẻ ngoại kiều
 19. Hạng mục liên quan đến đăng ký và xóa bỏ tên thường gọi

Cấp bản sao của giấy thường trú

Đối với những người được ghi trong sổ đăng ký thường trú cơ bản, có thể yêu cầu thị trưởng quận, huyện, thành phố cấp 「Bản sao giấy thường trú 」 của mình hoặc người cùng hộ gia đình. Những hướng dẫn, thủ tục liên quan đến việc xin cấp 「Bản sao giấy thường trú」, hãy liên hệ với quận, huyện, thành phố nơi bạn sinh sống.

* Địa chỉ trước ngày 9 tháng 7 năm 2012 không ghi được lên giấy thường trú.

* Từ ngày 9 tháng 7 năm 2012 những 「bản đăng ký người nước ngoài」 được lưu trữ bởi quận, huyện, thành phố cho tới bây giờ, sẽ được bảo quản bởi Bộ tư pháp.

Về yêu cầu hiển thị liên quan đến bản đăng ký người nước ngoài (link trang chủ Bộ tư pháp) open link in new window

* Tùy theo những lời đề nghị từ nạn nhân của những hành vi bạo lực (DV), rình rập theo dõi bởi vợ hoặc chồng, ngược đãi trẻ em hãy những hành vi tương tự, có thể hạn chế xem hoặc cấp bản sao sổ đăng ký thường trú cơ bản. Xem xét chi tiết tại đâyPDF .

ページトップへ戻る